Stå opp, forelesning, litt mat i magen, forelesning, lunsj, lesing, trene, lese, middag. Natta.
To dager til eksamen. Wish me luck!