Alle som har virvler har et endokannabinoid-system (ECS). Dette systemet består av en gruppe endogene cannabinoidreseptorer som ligger i hele kroppen, men sterkt konsentrert i visse områder. De fungerer som små molekyler som binder seg til reseptorene.

Endokannabinoidene finnes i hjernen og gjennom sentralnervesystemet. Disse reseptorene er involvert i en rekke fysiologiske prosesser, inkludert appetitt, smertefølelse, humør, minne og formidling av de psykoaktive effektene ved cannabis. Reseptorene er også involvert i frivillig trening, belønning eller følelsen av for eksempel ”runners high”.

Endo (som betyr inne i kroppen) og cannabinoid (den aktive ingrediensen av cannabis som reseptorene reagerer på). Cannabis inneholder over 80 cannabinoider som har evne til å binde seg til reseptorer i menneskekroppen.

ECS spiller en viktig rolle i vårt interne biologiske system. Det har innflytelse på appetitt, metabolise, immunitetsforandringer, kommunikasjon mellom cellene og mye mer.

Et sunt endokannabionoid-system er helt avgjørende for balansen mellom alle prosesser i kroppen din. Innenfor medisinsk forskning har dette systemet skapt stor interesse blant leger og forskere på grunn av deres store, terapeutiske potensial.

Hvordan fungerer endokannabionoidene?

Disse reseptorene er plassert på overflaten av cellene. Om vi tenker på disse reseptorene som et nøkkelhull, vil de kun fungere når du setter inn riktig nøkkel.

Det finnes mange typer reseptorer, men bare to av dem er blitt grundig studert og forsket på. De er CB1 og CB2.

CB1-reseptorene er rikelig tilstede i hjernen og i ryggmargen. De er forbundet med å påvirke oppførselen, og er å finne i hypothalamus og amygdale. De er ansvarlige for å regulere appetitt, håndtere stress og angst, begrense kvalme, smertelindrende, samt behandle minner og følelsesmessige responser.

CB2-reseptorene er vanligvis funnet i cellene i immunsystemet i det perifere nervesystemet. Ved aktivering utløser de en immunrespons mot betennelse.

Det har vist seg at aktive stoffer i cannabis har terapeutiske effekter på endokannabinoid-systemet som de reagerer på. Derfor blir det ofte brukt medisinsk cannabis til behandling av sykdommer som kroniske smerte, anfall, kvalme ved behandling, sklerose og til palliativ pleie.

Kilder her, og her