Hvorfor det? De har da ikke vondt i ryggen!? Dette har jeg ofte hørt foreldre si, selv om de gjerne tar barna sine til undersøkelse for synet, hørselen og karies i tennene. Når det dreier seg om viktigheten av å undersøke nerve- / muskel- og skjelettapparatet, er de fleste uvitende.

Mange foreldre tenker ikke over at ryggen huser og beskytter vårt aller viktigste organ – nervesystemet som styrer alle kroppens funksjoner. Det består av det sentrale (hjerne og ryggmarg) og perifere (hjerne- og ryggmargsnerver).


Stimuli i form av nerveimpulser mottas og sendes og styrer eksempelvis immunforsvaret, fordøyelsen og søvnen bare for å nevne noen få.
Med kroppens homeostase tenker vi på dens evne til å tilpasse seg ytre påvirkninger som endrer vår fysiologi. Barnets evne til å stå imot hverdagens fysiske og psykiske påkjenninger er en målestokk for barnets helse. Som regel blir ikke alle barna i familien eller barnehagen syke, til tross for at alle blir utsatt for de samme bakteriene. Noen er simpelthen bedre eller dårligere rustet enn andre.

En mulig årsak kan være at nervesystemet er i ubalanse. Hvis nervesystemet skal fungere optimalt, er det avhengig av sunn stimulanse og foregår ved at sanseceller rundt om i kroppen blir aktivert. De viktigste finner man i nakken og ellers i ryggsøylen. Når det oppstår funksjonsforstyrrelser i ryggsøylen (låsninger på folkemunne), resulterer det i feil nervesignaler og unormal stimulanse av sentralnervesystemet. Det hemmer hjernens evne til å tolke omgivelsene og gjøre de nødvendige reguleringer i kroppen for å unngå sykdom og andre plager.

Kiropraktoren undersøker ryggsøylen til barnet for å finne slike funksjonsforstyrrelser. Disse blir så spesifikt korrigert (ikke manipulert) for å gjenopprette normal bevegelighet og nervetilførsel i kroppen. Dette er spesielt viktig for barn fordi sanseceller i bevegelsesapparatet deres spiller en avgjørende rolle for utviklingen av hjernen. Redusert stimulanse av sentralnervesystemet er bl.a. blitt forbundet med svekkelse av barnets motorikk og læreevne, samt lære- og atferdsproblemer (ADHD), aggressivitet, søvnproblemer, kolikk og nedsatt immunforsvar.


Dr. med. Roger Sperry, som vant Nobelprisen i medisin for sin forskning på hjernen, har uttalt følgende: ”Forbindelsen mellom bevegelse og hjerneaktivitet kan sammenlignes med en vindmølle som genererer strøm for et kraftverk. Bevegelse ”lader” hjernens batterier slik at barna er i stand til å tenke, føle og fungere optimalt.” Det er et tankekors i vår nye høyteknologiske verden hvor barna foretrekker å sitte foran pc`n og spille på iPadn framfor å drive med lek og idrett.
Foruten mye stillesitting er det i også andre årsaker til rygg- /nakkeproblemer. Selve fødselen kan være traumatisk for babyen, og da spesielt ved komplikasjoner hvor man er tvunget til å benytte sugekopp, tang eller keisersnitt. Tegn som kan tyde på at rygg eller nakke har fått hard medfart er at babyen misliker å ligge på magen eller kun snur hodet til den ene siden. Dette er noe mor også vil legge merke til når hun ammer da noen babyer foretrekker å suge kun fra den ene siden.
Og ikke minst er barneårene en periode med mye knall og fall da ungene lærer å gå, sykle og drive idrett. Mens et plaster og noen trøstende ord hjelper mot et skrubbsår på kneet, blir ofte skader i ryggen forbigått. Symptomer som ofte blir bagatellisert som voksesmerter og syting, kan i realiteten være begynnelsen på skjevheter i ryggen. Av den grunn anbefaler vi at foreldre regelmessig får undersøkt barna sine hos kiropraktor under hele oppveksten.

Det hele dreier seg om å gi barna sine best mulig utgangspunkt for optimal vekst og utvikling. Hvem foreldre er det som ikke ønsker det for sitt barn ☺

Tekst: Kiropraktor Aleksander Bjargo